WYMOWA SAMOGŁOSEK Z NADAWANIEM IM WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU:

 

A, E, I, O, U, Y, Ę, Ą.

ae -ae-ae-ae-ea-ea-ea-ea

ao-ao-ao-ao-oa-oa-oa-oa

au-au-au-au-ua-ua-ua-ua

ai-ai-ai-ai-ia-ia-ia-ia

 

ĆWICZENIA WARG:                                                                           ĆWICZENIA JĘZYKA:

ba-be-bi-bo-bu-by                                                                                            da-de-di-do-du-

dyma-me-mi-mo-mu-my                                                                                ta-te-ti-to-tu-ty

pa-pe-pi-po-pu-py                                                                                            ra-reri-ro-ru-ry

fa-fe-fi-fo-fu-fy                                                                                                  la-le-li-lo-lu-ly

wa-we-wi-wo-wu-wy                                                                                      na-ne-ni-no nu-ny

ła-łe-łi-ło-łu-ły                                                                                                  ca-ce-ci-co-cu-cy

                                                                                                                          cza-cze-czi-czo-czu-czy

                                                                                                                          sa-se-si-so-su-sy                 

                                                                                                                          sz-sze-szi-szo-szu-szy

                                                                                                                          dza-dze-dzi-dzo-dzu-dzy

                                                                                                                          dża-dże-dżi-dżo-dżu-dży

                                                                                                                          ża-że-żi-żo-żo-żu-ż

da-da-dża-dża-ga-ga,

ca-ca-ća-ća-ka-ka,

 

ma-me-my-mi-mo-mu-mę-mą

na-ne-ni-no-nu-nę-ną

am-em-ym-im-om-um

an-en-yn-in-on-un

mam-mem-mym-mim-mom-mum-

mama- mame- mymy- mimi- momo- mumu- męmę- mąmą

mmam , mmem , mmym  , mmim ,  mmom ,  mmum

 

ĆWICZENIA NA WYRAZACH ZAWIERAJĄCYCH SPÓŁGŁOSKI SZCZELINOWE I SAMOGŁOSEK NOSOWYCH Ą, Ę /ĆWICZENIE NA EMISJĘ GŁOSU/:

 

f, w – ą:               fąfel, wąwóz, wziąwszy

s, z – ą :               wiąz, wiązać, wąsy, kąsać, pląsać

 - ę  :                    więzy, kęsy, mięsny, często, gęsty

ś, ż -  ą :              ukąsić, usiąść, prząść, wąziutki,

      -  ę :               więzić, mięsień, pięść,

sz, ż - ą :             mąż, wąż, książka

      -  ę :               mężny, węże, węższy, tęższy, węszyć

ch   -  ą :              wąchać

          ę :              węch

 

ĆWICZENIA NA WYRAZACH Z POWTARZAJĄCYMI SIĘ  GRUPAMI SAMOGŁOSEK:

 

doorać, zaorać, przyorać, wyuczyć, zainteresować, zauważyć

 

mała Ania, kuchnie elektryczne, pięciu uczniów, mieli igły, jedno okno,

na ulicy Inflanckiej

 

duży obraz, ile aut, do Ewy,  i astry, czy odleci, a ona

 

ARTYKULACJA SPÓŁGŁOSEK ZWARTYCH W SYLABACH I WYRAZACH:

 

pe-be     be-pe

te-de      de-te

ke-ge      ge-ke

p: papa, papier pompa, papuga, pogadać

b: baba, bęben, bomba, Barbara, bambino, bibuła

t: tata, Tatar, tutaj, tętent, tamten

d: dudek, dudni, dodawać

k: kaczka, kąkol, kukułka, kukuryku

g: gęgać, gagatek, gałgan, gigant, głogi

 

ĆWICZENIA NA WYRAZACH Z PODWOJONYMI SPÓŁGŁOSKAMI:

 

b: chleb biały                                 w: rów wilgotny

p: łap piłkę                                     m: mam mało czasu

d: sad duży                                    s:   głos sumienia

t: świat ten                                      z:   mróz zelżał 

c: miesiąc cały                                n:  dzban na wodę

dz: pieniądz dzwoni                     l:    mól lata

sz: nasz szofer                                cz: lecz czasem

ż: mąż żonie                                   : dżdżownica

ś: kiedyś się zrobi                          ć:   leć cicho

k: rok każdy                                  : jedź dzisiaj

g: róg gazety                                  ch: dach chaty

 

 

 

UTRATA DŹWIĘCZNOŚCI

Na końcu wyrazu:                                      Wewnątrz wyrazu:

b ->p                   dąb, grab, rób,                               obstąpić, obciąć, grubszy,

w ->f                   staw, rów, snów,                            wpaść, wstać, ławka,

d ->t                    sad, lód, rad,                                  odkręcić, podsunąć, gładka,

z ->s                    wóz, raz, wiąz,                              zsadzić, rozkuć, wiązka,

dz ->c                  pieniądz, jedz, mosiądz,               ludzki, gromadzki, posadzka,

ż ->sz                  ryż, wąż, mąż,                               książka, wróżka, pieniążki,

dż ->cz                gwiżdż,                                          różdżka, przejażdżka, móżdżku,

ź ->ś                    złaź, gałąź, więź,                           złaźcie, weźcie, więźcie,

dź ->ć                  idź, łabędź, radź,                          idźcie, radźcie, kładźcie,

g ->k                   róg, drąg,

         

t: plótł, zamiótł, kwitł,                                     m: romantyzm, socjalizm, pięć pasm

s: niósł, pasł, rósł,                                             r: wiatr, Piotr

k: rzekł, znikł, piekł,                                        n: piosnka, czosnku

ń: baśń, przyjaźń, pieśń, waśń, pleśń,            l: umyślnie, rozmyślnie

l:  myśl, spektakl,                                             j: jabłko

ł:  umysł, zamysł, zmysł,                                 r: Piotrków

 

ĆWICZENIA Z WYRAZAMI ZAWIERAJĄCYMI UPODOBNIENIA SPÓŁGŁOSEK POD WZGLĘDEM MIEJSCA ARTYKULACJI:

 

rozgonić   (z)                                          rozciąć (ś)

rozdać      (z)                                          rozcierać (ś)

rozpadać się  (z)                                      rozczesać (sz, s)    

roztrącić    (z)                                           rozszumieć (sz, s)

rozdzielić   (ź)                                         rozżarzyć (ż, z)

rozdźwięk  (ź)                                         rozrzucać (ż, z)

 

las szumi                                                 nasz sąsiad

noc czarna                                               wóz żyta

noc cicha                                                  mąż zaradny

 

 

 

Przykład ćwiczeń wyobrażeniowych na przykładzie pozdrowienia typu "dzień dobry".

 

 

Mówimy z następującymi podtekstami:

 

1. Radość ze spotkania.

2. Lęk, czy spotkana osoba nie zrobi nam przykrości.

3. Ukrywana miłość i adoracja.

4. Szczera, spontaniczna miłość.

5. Obawa, że ten ktoś może nas zatrzymać, a my się bardzo śpieszymy.

6. Z trudem ukrywana niechęć, a nawet nienawiść.

7. Pozdrowienie zwyczajowe.

8. Ironia i wyrzut np. do przyjaciółki, chłopaka czy odwrotnie.

9. Konstrukcja całości.

 

Ćwiczenie to można modyfikować w dowolny sposób. Możemy ćwiczyć na każdym prostym zdaniu np. „Ala ma komputer” , „Wiesio jest chory” itp.

 

 

 

Z powrotem do strony głównej